Kreativne radionice

Kreativne radionice
ana

  • kefaliste, radionica, kreativan rad, stvaranje rukama, ucenje kroz igru, kreativne radionice, kreativna radionica, rođendaonica, rodjendaonica, rođendani, produženi boravak, novi beograd, boravak za decu, igraonica, učionica, domaći zadaci, kefalo, NTC sistem učenja, edukativni programi, engleski jezik

Najznačajniji period u procesu učenja kod dece predstavlja igra i kreativno izražavanje. Veoma je važno da u tom procesu dete ne prekidamo. Zato je naš savet da se deci pridružite, pustite ih da Vas oni vode i pomažete im samo ukoliko procenite da je to zaista neophodno. I sami ćete osetiti ogroman nalet kreativne energije i osećaj zadovoljstva. U Kefalištu organizujemo različite radionice kreativno-edukativnog tipa.

decije kreativne radionice

KREATIVNE RADIONICE ZA DECU OD 3 do 8 GODINA

Kreativnim radionicama mogu prisustvovati deca od 3 do 8 godina, pri čemu vaspitač prati rad malih kreativaca i usmerava i pruža pomoć onima kojima je neophodna. Radionice se sastoje od kreativnih aktivnosti vezanih za određenu temu praćenih razgovorom, u cilju povezivanja postojećeg znanja dece sa novim saznanjima, izvođenja zaključaka i sl.
Aktivnosti na radionici su organizovane tako da pažnja dece bude zaokupljena sve vreme, dok se istovremeno radi na razvoju različitih sposobnosti, fine i grube motorike. Takođe, uključuju i male fizičke aktivnosti poput igara rotacije, preskakanja i sl, čime se kod dece pospešuje razvoj sinapsi u mozgu, što predstavlja osnov za razvoj intelektualnih sposobnosti kod dece.
Obrađuju se najrazličitije teme, poput bajki, različitih životinja i njihovih staništa, aktuelnih godišnjih doba i praznika, kao i sve ostale teme koje mogu zanimati decu.
Teme radionica najavljuju se na nedeljnom nivou na našoj FB strani Kefalište.
Zbog ograničenog broja mesta, najava dolaska je obavezna.
Cena radionica po detetu iznosi 800 rsd.

 


 

porodicne kreativne radionice

ISTRAŽIVAČKE RADIONICE ZA DECU OD 6 do 10 GODINA

Istraživačke radionice namenjene su deci od 6 do 10 godina, tj. predškolcima i deci ranoškolskog uzrasta. Na radionicama se obrađuju teme poput zemalja svih kontinenata, njihovih običaja i karakteristika, neobičnih zanimljivosti, izuma, velikana, prirodnih pojava i sl, uz korišćenje autentičnog materijala, video zapisa, odgovarajuće muzike, kao i izvođenje eksperimenata i ostalih aktivnosti koje mogu doprineti razumevanju teme.
Kreativne aktivnosti na radionicama praćene su formiranjem mapa uma, koje pored ključnih pojmova sadrže fotografije i crteže, te deca kroz zabavu usvajaju znanje i u mogućnosti su da se sa lakoćom prisete različitih detalja na datu temu.
Teme radionica najavljuju se na nedeljnom nivou na našoj FB strani Kefalište.

Zbog epidemiološke situacije trenutno ne organizujemo istraživačke radionice.


 

Igranjac radionice

IGRANJAC RADIONICE ZA DECU OD 2 DO 5 GODINA

Određenim radnim danima u periodu od 18.00 do 19.00h organizujemo „igranjac radionice“, na kojima kreativno-edukativne aktivnosti osmišljavamo na licu mesta, u skladu sa uzrastom i interesovanjima prisutne dece. "Igranjac" je vreme posvećeno slobodnoj igri dece, kada ona sama biraju edukativne i kreativne materijale, uz stalni nadzor i usmerenje stručnog osoblja. Za razliku od kreativnih radionica koje su namenjene deci starijoj od 3 godine, na „igranjcu“ nam se mogu pridružiti deca već od 2 godine starosti.

Zbog ograničenog broja mesta, najava dolaska je obavezna.

Trenutno ne organizujemo igranjac radionice.

porodicne kreativne radionice

UMETNIČKE RADIONICE ZA DECU OD 6 DO 10 GODINA

Umetničke radionice su, poput istraživačkih, namenjene deci od 6 do 10 godina. Kreativne aktivnosti na radionicama takođe su praćene formiranjem mapa uma, pri čemu se proučava život i stvaralaštvo najpoznatijih svetskih umetnika, uz predstavljanje njihovih dela na individualan način.
Radionice su namenjene svoj deci, bez obzira na sklonost ka crtanju, jer akcenat nije na crtanju i slikanju, već na uočavanju karakteristika stilova umetnika i njihovom umetničkom razvoju.
Teme radionica najavljuju se na nedeljnom nivou na našoj FB strani Kefalište.
Zbog ograničenog broja mesta, najava dolaska je obavezna.

U ovom trenutku umetničke radionice organizujemo samo u okviru aktivnosti tokom školskih raspusta.

popup