zašto baš mi

METODE RADA

Primenom najsavremenijih metoda, želeli smo da deca, bez obzira na to koliko trajao njihov boravak u Kefalištu, usvoje principe učenja i način razmišljanja... Read More

PRODUŽENI BORAVAK

U okviru kreativne igraonice, mini boravka za mlađu decu i produženog boravka za školarce, svi posetioci Kefališta naći će način da uživaju u našim kreativno-eukativnim aktivnostima. Read More

KREATIVNE RADIONICE

Najznačajniji period u procesu učenja kod dece predstavlja igra i kreativno izražavanje. Veoma je važno da u tom procesu dete ne prekidamo... Read More

KREATIVNI ROĐENDANI

U Kefalištu na drugačiji, kreativan način možete obeležiti svoj rođendan ili bilo koji Vama značajan dan. Tada je prostor u celosti Vama na... Read More

O KEFALIŠTU

Kefalište je maštaonica, igraonica, učionica u kojoj se uči uz uživanje i kroz igru. Naš edukativno-kreativni centar namenjen je deci od 2 do 10 godina, ali i kod starije dece, pa i odraslih, već pri prvom dolasku budi kreativnost, kao i želju da zaposle svoje prste, čitaju, istražuju. Uz primenu savremenih metoda učenja, kao i uz nepresušnu kreativnost naših vaspitača i učitelja, želimo da kod naše dece podstaknemo maštu i navedemo ih na razmišljanje, razvijemo koordinaciju pokreta i motoriku, pojačamo njihovu koncentraciju i na pravi način usmerimo njihovu pažnju, i naučimo ih svakodnevnim veštinama i samostalnosti.

Sva deca rađaju se kao mali genijalci. Međutim, bez dalje stimulacije i pravog pristupa učenju, nije moguć razvoj intelektualnih potencijala dece u potpunosti, kao ni prepoznavanje njihovih specifičnih talenata. A sve to možemo kroz igru. Deca uče igrajući se, bez ikakvog napora. I uvek žele još jer poseduju urođenu radoznalost i potrebu za znanjem.

Zato su tu naše igračke koje su nesvakidašnje, inspirativne, edukativne, a istovremeno veoma zabavne. Naše igre i zadaci navode na razmišljanje i stvaranje asocijacija i kod dece razvijaju brzinu zaključivanja i funkcionalno znanje, a ne puko mehaničko ponavljanje. Uz to, kod dece podstičemo takmičarski duh, ali ih istovremeno učimo strpljenju i toleranciji. Takođe, kod sve dece pratimo njihove individualne potrebe i interesovanja, kao i tempo rada i učenja. Jer, želimo da svako dete izvuče najbolje iz Kefališta.

POSETITE NAS! DOBRODOŠLI U NAŠE MALO IGRALIŠTE ZA KEFALO!

popup