Metode rada

Metode rada
ana

Primenom najsavremenijih metoda, želeli smo da deca, bez obzira na to koliko trajao njihov boravak u Kefalištu, usvoje principe učenja i način razmišljanja, koji će im doneti dugoročne koristi u daljem razvoju i tokom školovanja.

  • produženi boravak, produženi boravak novi Beograd, pomoć pri učenju, NTC radionice, montesori radionice, privatni časovi, kreativan rođendan, kreativni rođendani

Veoma je važno da se deca pravilno stimulišu u periodu kada se formiraju njihovi obrasci razmišljanja, zaključivanja i povezivanja čime se kod njih razvija funkcionalno znanje. Ono predstavlja sposobnost primenjivanja prethodno stečenog znanja za rešavanje problema a ne puko ponavljanje naučenog. Kod najmlađih učenje počinje igrama rotacije, provlačenja, preskakanja, sa loptom, vežbi fine motorike, pa vodi sve do zanimljivih zadataka koji se zasnivaju na apstraktnim simbolima, asocijacijama, zagonetkama, učenju kroz fotografije, video materijale, kreativan rad i sl.
Deca na ovaj način usvajaju obrasce učenja koji im omogućavaju kasnije lakše usvajanje znanja u školi, sprečava se pojava poremećaja koncentracije i pažnje i ceo proces učenja čini zanimljivim i manje opterećujućim.

PEDAGOGIJA MARIJE MONTESORI polazi od potreba deteta, sa ciljem da svako dete pronađe i ostvari svoju životnu ulogu. Dete se posmatra kao upijajući um, koje od nesvesnog upijanja doživljaja iz okoline, dolazi do svesne potrebe za znanjem i sticanjem različitih veština.
Insistira se na samostalnosti i slobodi dece, pri čemu se dete istovremeno uči disciplini, poštovanju određenog reda, odgovornosti. Sloboda ne znači da dete radi šta god poželi, već da, prateći svoj sopstveni ritam, samo bira edukativne materijale koji ga u tom trenutku interesuju i koji su mu uvek na dohvat ruke.
Na taj način dete samo gradi svoju ličnost, samo odlučuje i postaje nezavisno, ali ipak biva indirektno vođeno od strane vaspitača.
Učenje u Montesori pedagogiji zasniva se na principu „Pomozi mi da uradim sam.“

popup